Àrea privada

ACOMIADAMENTS, ACCIDENTS DE TREBALL I DE CIRCULACIÓ, DIVORCIS, RECLAMACIONS. PRIMERA VISITA GRATUITA        ACOMIADAMENTS, ACCIDENTS DE TREBALL I DE CIRCULACIÓ, DIVORCIS, RECLAMACIONS. PRIMERA VISITA GRATUITA        ACOMIADAMENTS, ACCIDENTS DE TREBALL I DE CIRCULACIÓ, DIVORCIS, RECLAMACIONS. PRIMERA VISITA GRATUITA        ACOMIADAMENTS, ACCIDENTS DE TREBALL I DE CIRCULACIÓ, DIVORCIS, RECLAMACIONS. PRIMERA VISITA GRATUITA        ACOMIADAMENTS, ACCIDENTS DE TREBALL I DE CIRCULACIÓ, DIVORCIS, RECLAMACIONS. PRIMERA VISITA GRATUITA        ACOMIADAMENTS, ACCIDENTS DE TREBALL I DE CIRCULACIÓ, DIVORCIS, RECLAMACIONS. PRIMERA VISITA GRATUITA        ACOMIADAMENTS, ACCIDENTS DE TREBALL I DE CIRCULACIÓ, DIVORCIS, RECLAMACIONS. PRIMERA VISITA GRATUITA        ACOMIADAMENTS, ACCIDENTS DE TREBALL I DE CIRCULACIÓ, DIVORCIS, RECLAMACIONS. PRIMERA VISITA GRATUITA        ACOMIADAMENTS, ACCIDENTS DE TREBALL I DE CIRCULACIÓ, DIVORCIS, RECLAMACIONS. PRIMERA VISITA GRATUITA        ACOMIADAMENTS, ACCIDENTS DE TREBALL I DE CIRCULACIÓ, DIVORCIS, RECLAMACIONS. PRIMERA VISITA GRATUITA       

Laboral

L’ Area Laboral de PÉREZ SARDÀ gestiona i assessora en tots els àmbits del Dret Laboral i de Seguretat Social, comptant amb tècnics i professionals amb gran experiència i especialització. El nostres valors són la serietat, la qualitat en el treball i la capacitat d'adaptació entre d'altres.
 
Els serveis de l’ Àrea Laboral van dirigits tant a empreses com a particulars, destacant entre ells:
 
 EMPRESES
   
    AFILIACIÓ
Assessorament i legalització de noves empreses
Assessorament i confecció de contractes de treball
Tramitació d’ajudes i subvencions a la contractació
Altes a la Seguretat Social (règim general, autònoms, agrari, servei domèstic, artistes, representants de comerç, etc.) 
 
    COTITZACIÓ I NÒMINES
Estudi i confecció de fulls de salari
Resums de nòmina i càlcul de costos personalitzats
Relacions bancàries
Confecció i presentació de declaracions periòdiques de retencions d’ IRPF 
Resum anual de retencions d’ IRPF i certificat per a la declaració de renda
Confecció de liquidacions a la Seguretat Social i presentació pel Sistema RED
Ajornaments de pagament de quotes de la Seguretat Social
 
    ALTRES GESTIONS
Representació de l’empresa a les actuacions davant d’ Inspecció de Treball i Seguretat Social
Expedients de Regulació d’ Ocupació
Acomiadaments disciplinaris o objectius i procediments sancionadors
Mobilitat funcional o geogràfica
Reclamacions i demandes davant del CMAC
Negociació i interpretació de convenis col.lectius
Conflictes col.lectius
Auditoria Laboral
 
 PERSONES FÍSIQUES

 Maternitat
 Incapacitat Temporal i Permanent, impugnació d’altes mèdiques
 Estudis i previsions de Jubilació, Invalidesa, etc.
 Fons de Garantia Salarial
 Revisió de nòmines i quitances.
 Autònoms i Autònoms Dependents (TRADEs).