Àrea privada

ACOMIADAMENTS, ACCIDENTS DE TREBALL I DE CIRCULACIÓ, DIVORCIS, RECLAMACIONS. PRIMERA VISITA GRATUITA        ACOMIADAMENTS, ACCIDENTS DE TREBALL I DE CIRCULACIÓ, DIVORCIS, RECLAMACIONS. PRIMERA VISITA GRATUITA        ACOMIADAMENTS, ACCIDENTS DE TREBALL I DE CIRCULACIÓ, DIVORCIS, RECLAMACIONS. PRIMERA VISITA GRATUITA        ACOMIADAMENTS, ACCIDENTS DE TREBALL I DE CIRCULACIÓ, DIVORCIS, RECLAMACIONS. PRIMERA VISITA GRATUITA        ACOMIADAMENTS, ACCIDENTS DE TREBALL I DE CIRCULACIÓ, DIVORCIS, RECLAMACIONS. PRIMERA VISITA GRATUITA        ACOMIADAMENTS, ACCIDENTS DE TREBALL I DE CIRCULACIÓ, DIVORCIS, RECLAMACIONS. PRIMERA VISITA GRATUITA        ACOMIADAMENTS, ACCIDENTS DE TREBALL I DE CIRCULACIÓ, DIVORCIS, RECLAMACIONS. PRIMERA VISITA GRATUITA        ACOMIADAMENTS, ACCIDENTS DE TREBALL I DE CIRCULACIÓ, DIVORCIS, RECLAMACIONS. PRIMERA VISITA GRATUITA        ACOMIADAMENTS, ACCIDENTS DE TREBALL I DE CIRCULACIÓ, DIVORCIS, RECLAMACIONS. PRIMERA VISITA GRATUITA        ACOMIADAMENTS, ACCIDENTS DE TREBALL I DE CIRCULACIÓ, DIVORCIS, RECLAMACIONS. PRIMERA VISITA GRATUITA       

Fiscal

L'Àrea Fiscal de Pérez Sardà respon a les necessitats d'assessorament i gestió de totes les qüestions tributàries, tant de l'empresa com del particular.
Entre d'altres destaquem els seguents serveis:
Assessorament fiscal
Planificació fiscal en temes patrimonials i de successió
Confecció i tramitació de totes les declaracions tributàries (Societats, IVA, Intrastat, Renda, Patrimoni, Retencions, etc.)
Declaracions del Banc d'Espanya per Transaccions amb no residents (ETE) i Declaració d'Inversions Exteriors (D6)
Defensa davant la inspecció de Tributs i tramitació de recursos i reclamacions davant l'Agència tributària i Tribunals Econòmic-administratius.